SWIFT-cut privacy en cookie-beleid

 

 1. Inleiding

1,1 Wij zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en servicegebruikers; in dit beleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken.

1,2 door gebruik te maken van onze website en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

1,3 onze website bevat privacy controls die invloed hebben op hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door gebruik te maken van de privacy controls u aangeven of u direct marketing communicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw gegevens wilt beperken.

 1. Credit

2,1 dit document is gemaakt met een sjabloon van volgende Legal (http://www.seqlegal.com).

 1. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

3,1 in deze ParaGraaf 3 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;

(b) in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u, de bron en de specifieke categorieën van die gegevens hebben verkregen;

(c) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens kunnen verwerken; En

d de rechtsgrondslagen van de verwerking.

3.2 Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw dienstgebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en de diensten te analyseren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming.

3.3 Wij kunnen uw accountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam, telefoonnummers en e-mailadres omvatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van onze website, het verlenen van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het maken van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf.

3.4 Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken die worden verstrekt in het kader van het gebruik van onze diensten ("dienstgegevens"). De dienstgegevens kunnen uw naam, telefoonnummers en emailadres omvatten. De bron van de dienstgegevens bent u of uw werkgever. De dienstgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van onze website, het verlenen van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het maken van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf.

3.5 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in een aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot producten en/of diensten ("aanvraaggegevens"). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, de marketing en de verkoop van relevante producten en/of diensten aan u. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming.

3.6 Wij kunnen informatie verwerken die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven "aanmeldingsgegevens". De aanmeldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de betreffende aanmeldingen en/of nieuwsbrieven toe te sturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf.

3.7 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op enige communicatie die u naar ons verzendt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en metagegevens in verband met de communicatie omvatten. Onze website genereert de metagegevens met betrekking tot de communicatie die plaatsvindt via de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf en de communicatie met de gebruikers.

3,8 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in de andere bepalingen van dit beleid zijn geïdentificeerd, zo nodig verwerken voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en de bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.9 Wij kunnen informatie verwerken die ons door een derde partij is verstrekt ("direct marketing gegevens"). Deze gegevens kunnen uw naam, functie, naam en adres van uw werkgever en diens hoofdactiviteiten en uw e-mailadres omvatten. De bron van deze gegevens is een broker van bedrijfslijsten. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om u per e-mail of post berichten te sturen waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitiem belang, namelijk personen in specifieke functies en bedrijfstakken, waarvan wij denken dat zij commercieel voordeel zullen hebben bij onze producten, bewust te maken van de producten en diensten die wij aanbieden.

3,10 naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zoals uiteengezet in deze sectie 3, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn , of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3,11 gelieve geen persoonsgegevens van iemand anders aan ons te verstrekken, tenzij wij u hierom vragen.

 1. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

4,1 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een lid van onze groep van vennootschappen (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit beleid.

4,2 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzeker-en/of professionele adviseurs voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen en onderhouden van verzekeringsdekking, het managen van Risico's, het verkrijgen van professioneel advies en het beheren van juridische geschillen.

4,3 in aanvulling op de specifieke informatieverstrekking van persoonsgegevens uiteengezet in deze sectie 4, kunnen we ook onthullen uw persoonlijke gegevens wanneer deze bekendmaking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waarop wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen te beschermen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

 1. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

5,1 in deze sectie 5 verstrekken wij informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese economische ruimte (EER).

5,2 We hebben kantoren en distributieovereenkomsten over de hele wereld. Overschrijvingen naar landen buiten de EU zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardgegevens beschermingsclausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

5,3 de hosting voor onze websites is met GoDaddy.

 1. Bewaren en wissen van persoonsgegevens

6,1 in dit deel 6 wordt ons beleid en de procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.

6,2 persoonlijke gegevens die wij verwerken voor enig doel of doeleinden, met inbegrip van gebruiksgegevens, accountgegevens, servicegegevens, aanvraag gegevens, kennisgevings gegevens en correspondentie gegevens, mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor dat doel of die doeleinden.

6.3 Direct mail-gegevens worden bewaard gedurende 12 maanden na de verkrijging en het eerste gebruik ervan, waarna de gegevens van personen die gedurende die periode geen e-mail hebben geopend, uit onze e-maillijst worden verwijderd.

6,4 Niettegenstaande de andere bepalingen van dit artikel 6, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere n te beschermen atuurlijke persoon.

 1. Wijzigingen

7,1 we kunnen dit beleid van tijd tot tijd updaten door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7,2 u moet deze pagina af en toe controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7,3 we kunnen u op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

 1. Uw rechten

8,1 u ons instrueren om u te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over u houden; de verstrekking van deze informatie zal worden onderworpen aan:

de levering van passende bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal accepteren een fotokopie van uw paspoort gecertificeerd door een advocaat of Bank, plus een originele kopie van een Utility factuur met uw huidige adres).

8,2 Wij kunnen persoonlijke informatie die u vraagt voor zover toegestaan door de wet onthouden.

8,3 u ons te allen tijde instrueren om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

8,4 in de praktijk zal u meestal uitdrukkelijk van tevoren akkoord gaan met ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of wij zullen u de mogelijkheid bieden om zich af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden.

 1. Over cookies

9,1 een cookie is een bestand met een Identifier (een reeks van letters en cijfers) die wordt verzonden door een webserver naar een web browser en wordt opgeslagen door de browser. De id wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server aanvraagt.

9,2 cookies kunnen "persistent" cookies of "Session" cookies: een persistent cookie zal worden opgeslagen door een web browser en blijft geldig tot de vastgestelde vervaldatum, tenzij geschrapt door de gebruiker vóór de vervaldatum; een sessiecookie, aan de andere kant, zal vervallen aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser is gesloten.

9,3 cookies bevatten meestal geen informatie die persoonlijk identificeert een gebruiker, maar persoonlijke informatie die we opslaan over u kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

 1. Cookies die wij gebruiken

10,1 Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren in verband met het gebruik van cookies op te slaan.

 1. Cookies gebruikt door onze dienstverleners

11,1 onze service providers gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

11.2 Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie over onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

11.4 Wij gebruiken Who is Visiting om te identificeren wie onze website bezoekt. Deze dienst maakt gebruik van cookies om bedrijven die onze website bezoeken te identificeren. U kunt meer lezen over deze dienstverlener op https://www.whoisvisiting.com/ip-address/

 1. Cookies beheren

12,1 de meeste browsers u weigeren om cookies te accepteren en om cookies te verwijderen. De methodes om dit te doen variëren van browser aan browser, en van versie aan versie. U echter actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies via deze links:

a https://support.Google.com/Chrome/answer/95647?hl=en (chroom);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

c http://www.Opera.com/Help/tutorials/Security/cookies/(opera);

(d) https://support.Microsoft.com/en-GB/Help/17442/Windows-Internet-Explorer-delete-Manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); En

(f) https://privacy.Microsoft.com/en-US/Windows-10-Microsoft-Edge-and-privacy (rand).

[aanvullende lijst items]

12,2 het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van vele websites.

12,3 als u cookies blokkeert, zult u niet in staat zijn om alle functies op onze website te gebruiken.

 1. Onze gegevens

13,1 deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door SWIFT-cut Automation Ltd

13,2 Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 7652903, en onze maatschappelijke zetel is op 1 Lancaster Park, Newborough Road, Needwood, Burton-on-Trent DE13 9PD

13,3 onze hoofdvestiging is op 1 Lancaster Park, Newborough Road, Needwood, Burton-on-Trent DE13 9PD

13,4 u contact met ons opnemen:

a per post, met gebruikmaking van het hierboven vermelde postadres;

(b) via ons website contactformulier;

(c) telefonisch, op het contact nummer dat op onze website wordt gepubliceerd; Of

(d) via e-mail, met behulp van het e-mail adres gepubliceerd op onze website.

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

14.1 De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: [Madalina Pirvu, Madalina.pirvu@swift-cut.co.uk, 01543473300].