Vilket material skär du?

Endast metall

Metall och/eller plast, glas, sten, gummi, keramik, trä osv.

Plasma – CNC-skärning

Water Jet – CNC skärmaskin

Endast metall

Plasma – CNC-skärning

Metall och/eller plast, glas, sten, gummi, keramik, trä osv.

Water Jet – CNC skärmaskin