Arra Welding
Arendonk – Belgium

Lassers en machinebouwers met een no-nonsense werkwijze en een transparante aanpak, zo omschrijft Arra welding zichzelf in een notendop. Van het voorzien van laswerk op maat voor particulieren tot het aanleveren van bouwmateriaal en zelfs revisie en onderhoud van industriële machine, de ruime inzetbaarheid van het bedrijf maakt het een veelgevraagde partner in de Belgische Kempen.

Doorheen de jaren groeide bij hen dan ook de nood om een eigen metaalsnijmachine aan te schaffen. “Voor snijwerk werden we steeds meer afhankelijk van derden, wat regelmatig resulteerde in té lange wachttijden. We wilden sneller kunnen schakelen en in huis snijden werd een must,” vertelt zaakvoerder Arne.

Na een zoektocht op het internet kwamen ze terecht bij Benelux Swift-Cut verdeler Wouters Cutting & Welding. “Vooral de kwaliteit van de machineservice sprak me erg aan. Ondervinden we machineproblemen, dan moet er snel een oplossing gevonden worden,” vertelt Arne. “Neem daarbij de sterke prijs-kwaliteitverhouding van de Swift-Cut Pro, aangevuld met de gebruiksvriendelijkheid van de machinesturing en onze beslissing was snel genomen.”

Sinds de aanschaf van hun Swift-Cut Pro plasmasnijmachine heeft Arra Welding zijn efficiëntie enorm zien groeien. “We kunnen veel korter op de bal spelen en naar levertermijn een sterk resultaat neerzetten.”

 


ARRA Welding, based in Belgium, Arendonk, is your experienced partner for welding and construction work in steel, aluminum, and stainless steel. From custom welding for private individuals to the delivery of construction material and even overhaul and maintenance of industrial machines, the wide availability of the company makes it a much sought-after partner in the area.

Over the years, the need grew to purchase their own metal cutting machine. “We became increasingly dependent on third parties for cutting, which often resulted in too long waiting times. We wanted to be able to switch faster and cutting in house became a must,” says business manager Arne.

After a search on the internet, they ended up at Benelux Swift-Cut distributor Wouters Cutting & Welding and decided to purchase the Swift-Cut Pro plasma cutting machine. “I particularly liked the quality of the machine service. If we experience machine problems, a solution must be found quickly,” says Arne. “Add to this the strong price-quality ratio of the Swift-Cut Pro, supplemented with the user-friendliness of the machine control and our decision was quickly made.”

Since purchasing their Swift-Cut Pro plasma cutting machine, Arra Welding has seen its efficiency grow enormously. “We can move much faster and we can achieve a strong result in terms of delivery time.”